Voortgangsgesprek na mijn ziekmelding?

(Ziekte)verzuim

Ziek thuisblijven is vervelend. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je collega's op de luchthaven. Zoals je weet, heb je veel verantwoordelijkheid als luchthavenbeveiliger en werk je samen in teams.

Wanneer één van je teamleden ziek is, zorgt dit voor extra (werk)druk op je collega's. Dit kan de relatie en het vertrouwen onderling beschadigen. Daarom besteden we veel aandacht aan ziekteverzuim. Na iedere ziekmelding, heb je een (telefonisch) gesprek met jouw recruiter. Samen met hem of haar bespreek je je situatie en ziekmelding. Daarnaast maak je direct met hem of haar een afspraak voor een voortgangsgesprek op het kantoor.

Tijdens het voortgangsgesprek kijken jullie naar mogelijke oplossingen om ziekte in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. Dit is ook het moment dat je eventuele beperkingen of aandoeningen met je recruiter kunt delen. Je recruiter kan dan een bedrijfsarts raadplegen, mocht daar aanleiding toe zijn.

Toelichting: vanwege de aard van je werkzaamheden, wordt iedere ziekmelding persoonlijk besproken, tijdens een voortgangsgesprek. Als luchthavenbeveiliger heb je veel verantwoordelijkheid. Als werkgever vinden we het belangrijk dat je zowel fysiek als mentaal in staat bent om je werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren, zonder beperkingen.

Nog niet geholpen?

We helpen je graag verder.

Support